IdeeboysC BV  werkt samen met mensen om nieuwe producten en  (verbeterde)
concepten te ontwikkelen. Dat kan alleen in samenwerking met elkaar.
Creativiteit ontstaat door elkaar te inspireren. In de gesprekken, de
brainstormsessies ontstaan nieuwe dingen. Of deze uiteindelijk ook allemaal
de eindstreep halen is de vraag. Ideeboys C BV zoekt de kracht in
samenwerking. Deskundigheden en competenties worden gekoppeld aan elkaar en
versterken daardoor. In interacties waar “alles kan en mag” , onbegrensd in
het denken, ontstaan vaak nieuwe dingen. Exploitatie van producten en
concepten kan onderdeel zijn van de bureau activiteiten maar is geen
noodzaak. Op basis van “no cure no pay” gaan we aan de slag. Op verzoek en
ongevraagd.